Като дългогодишен специалист ROMEX® предлага тествани и сертифицирани, специално разработени висококачествени системи за многоетажни и подземни паркинги и гаражи. Качеството на системите са гарантирани и надвишават общо приетите стандарти.

Системи:

  • ROMPOX 1005 и 1005 OS Стандартно покритие за всякакви механични и химични натоварвания без специални изисквания.
  • ROMPOX 1009 Пародифузионно тънкослойно покритие за всякакви механични и химични натоварвания.
  • ROMEX система отговаряща на стандарта OS 8
  • ROMEX система отговаряща на стандарта OS 11 a
  • ROMEX система отговаряща на стандарта OS 11 b

Спецификации - ROMPOX 1005

Пълна продуктова спецификация

Списък на химическата устойчивост

Декларация за показатели

Спецификации - ROMPOX 1005 OS

Пълна продуктова спецификация

Списък на химическата устойчивост

Декларация за показатели

Спецификации - ROMPOX 1009

Пълна продуктова спецификация

Списък на химическата устойчивост

Декларация за показатели

Галерия

Флаери

Gustav-Heinemann-Ufer

Le Quartier Central