Почистването и поддръжката е важен фактор за запазване на добрата визия и експлоатационни качества на индустриалните подове. Предлагаме основно машинно почистване със специално предназначени за тази цел препарати и запечатки за допълнителна защита.