Ако поради някакви причини се наруши цялостта на покритието, трябва да се вземат спешни мерки за репариране на повредените участъци. Ние извършваме извънгаранционен ремонт и възстановяване на индустриални подове.