С ROMPOX 1107 ESD се изпълняват антистатични саморазливни подове в промишлената електроника в компютърното производство, телекомуникационната техника, автомобилната електроника, лаборатории, операционни зали, стерилни зони /бели стаи/, реанимационни зали, фармация и във всички производства, където има опасност от взрив. Тези покрития отговарят на изискванията на DIN EN 61340.

Предлагаме контролно измерване за електропроводимост на със специализиран уред METRISO.

Спецификации

Пълна продуктова спецификация

Списък на химическата устойчивост

Декларация за показатели

Галерия

Флаери

Ауди

Сентилион

Препоръки

reference-OKTO7
референция-ЛЕМ