ROMEX® Покривни системи на полимерна основа за хигиенно безупречни и лесни за поддръжка подове и стени.

Правилния под в хранително-вкусовата промишленост и млекопреработката е решаващ за общия качествен стандарт на предприятието и неговите продукти.

Сигурността при работа /нехлъзгащ се под/ и хигиената трябва да стоят на първо място. Необработените бетонови подове, включително шлайфани, както и фугите при подови плочки не могат да предложат оптимална защита срещу развитието на бактерии и гнилостни процеси и с това да застрашат хигиената в предприятието. ROMEX® предлага индивидуално разработени и задоваляващи нуждите на потребителя покрития.

Предимства на покривните системи ROMEX® в Хранителната и питейна промишленост:

  • Химическа устойчивост срещу млечна киселина, сол, солови разтвори, консерванти, почистващи и дезинфекционни средства
  • Издържа на високи термични натоварвания “амплитуди” като например рязка промяна на ниска и висока температура на водата
  • Изработени във ванообразна форма без фуги, по този начин не възникват критични точки по нея, които биха могли да бъдат атакувани от бактерии, както това е възможно, ако има фуги.
  • Отличават се с голяма плътност на материала, от които са направени, т.е. течности по никакъв начин не могат да проникнат в подовото покритие, като по този начин се предотвратява появата на бактерии и паразити.
  • Устойчиви на хлъзгане от R 9 до R 13 клас на грапавост по DIN. В зависимост от областта на приложение не навсякъде се изисква механизъм, който да предотвратява хлъзгането. Например в суха среда може да бъде изработено подово покритие без механизъм за предотвратяване на хлъзгането, докато в една кланица няма алтернатива на едно спиращо хлъзгането покритие.
  • Продуктите ROMEX® след пълното си втвърдяване не зависят от летливи (лесноизпаряващи се) органични вещества (VOC) и така не увреждат по никакъв начин продукцията.

Предлагани системи:
1. Система ROMPOX 1507 хранително-вкусова промишленост
2. Система ROMPOX 1204

Спецификации - ROMPOX 1507

Пълна продуктова спецификация

Списък на химическата устойчивост

Декларация за показатели

Спецификации - ROMPOX 1204

Пълна продуктова спецификация

Списък на химическата устойчивост

Декларация за показатели

Галерия

Флаери

Aktual Ltd.

Electa Ltd.

Mekom

Sami M

Klanica Senokos

Meggle

Orechite

Mesoprerabotka

Препоръки