Предлагаме доставка и полагане на висококачествени PVC хомогенни и хетерогенни подови настилки на TARKETT. Настилките са предназначени за интериора на болници, обществени сгради, промишлени и търговски обекти, спортни зали и др.

Галерия