Подходящият под в чистите стаи е жизненоважен за целия стандарт на качество в компанията и нейните продукти.

Покритията за чисти помещения ROMEX® са без фуги, устойчиви на абразия и без прах. По този начин те осигуряват хигиена и микробактериална безопасност, тъй като няма критични слаби места като фугите.Ако е необходимо, ROMEX® покритието за чисти помещения също може да бъде електропроводимо. Покритията за чисти помещения ROMEX® гарантират това замърсяването с прахови частици и покриват изискваните стойности. ROMEX® покрития за чисти стаи могат да се използват във всички производствени и изследователски области в индустрията за производство на платки, ИТ и електроника, лаборатории, оптични и лазерни технологии, хранително-вкусова промишленост, бионауки, медицина, научни изследвания, автомобилна индустрия, както и въздушни и космически технологии.

Спецификации

Пълна продуктова спецификация

Списък на химическата устойчивост

Декларация за показатели

Галерия

Флаери

Ветеринарно-медицински институт София

Препоръки